Audit Financiar

Descriere

Servicii profesionale de audit prestate conform standardelor internationale de audit. Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Servicii de audit financiar:

  • Intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata - scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
  • Analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
  • Identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
  • Apriecierea auditului intern;

Servicii de audit financiar pentru:

  • Societati care, in conformitate cu legea, au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, inclusiv societati aflate sub supravegherea CNVM;
  • Societati care, desi nu au inca obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, sunt interesate de un raport de audit pentru obtinerea de finantari;
  • Societati la care investitorii doresc o certificare de specialitate privind rezultatele financiare anuale;
  • Societati la care investitorii doresc tranzactionarea partilor sociale/actiunilor.

Servicii de consultanta privind auditul financiar pentru:

  • Toate societatile care urmeaza a fi auditate, iar managementul doreste ca acest lucru sa nu reprezinte o surpriza, de obicei neplacuta, va putem asigura consultanta necesara pe tot parcursul anului, astfel incat, sfarsitul anului sa va gaseasca pregatiti.

Servicii de pregatire a auditului financiar

  • Daca sfarsitul anului va aduce echipa de audit si doriti sa pregatiti cat mai bine acest moment astfel incat raportul de audit sa fie unul fara rezerve; va oferim serviciile noastre care va asigura cadrul general potrivit pentru desfasurarea in bune conditii a intregii actiuni.