Contabilitate si Expertiza

Servicii de Contabilitate

Companiile profesioniste au nevoie de rapoarte clare, de incredere si periodice despre statutul lor financiar. Acestea trebuie sa furnizeze informatii relevante in procesul decizional, raspunzand in acelasi timp si cerintelor fiscale.

Firma noastra de contabilitate vine in intampinarea nevoilor companiilor, executand in mod profesionist lucrarile contabile specifice. In acest fel, managerii au posibilitatea de a se concentra mai bine asupra afacerilor lor.

La nivelul unei organizatii, contabilitatea este cel mai important element al sistemului informational deoarece:

 • Cele mai multe decizii la nivel microeconomic sunt luate pe baza informatiilor furnizate de contabilitate
 • Permite managerilor si utilizatorilor externi sa aiba o imagine asupra intregii organizatii
 • Realizeaza legatura cu celelalte componente ale sistemului informational al intreprinderii, prin integrarea informatiilor privind aceste activitati intr-o baza comuna

Servicii de evidenta contabila:

 • Intocmirea evidentei contabile, inregistrarea cronologica a documentelor primare;
 • Intocmirea registrului jurnal, jurnalelor de TVA, registrului de evidenta fiscala;
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 • Supravegherea inventarului anual;
 • Infiintarea statelor de plata, declaratiilor aferente;
 • Intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale;
 • Intocmirea bilantului contabil si a diferitelor situatii financiare;
 • Examinarea conturilor si certificarea corectitudinii lor, revizie contabila;
 • Externalizarea partiala a unor servicii financiar-contabile (imobilizari, salarii, etc.);
 • Intocmirea declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale si a altor raportari locale si depunerea acestora;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor contabile efectuate de beneficiar.

Salarizare si personal:

 • Intocmirea statelor de plata, declaratiilor aferente;
 • Intocmirea contractelor individuale si colective de munca;
 • Intocmirea declaratiilor pentru case de pensii, case de sanatate, somaj, fonduri speciale, Ministerul de Finante;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • Intocmirea si depunerea Registrului electronic de evidenta a salariatilor;
 • Rezilierea contractelor de munca.

Servicii de Expertiza Contabila

Lucrari de expertiza contabila

 • Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare
 • Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a neregularitatilor constatate
 • Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.